VVE vanaf 2 jaar

In Amsterdam is voorschoolse opvang is nu beschikbaar voor alle kinderen van twee jaar en ouder, dit was eerst vanaf 2,5 jaar. Maar omdat wij de groepen hebben ingedeeld naar leeftijd is het niet mogelijk om nu al VVE te bieden aan de doelgroep van 2 tot 2,5 jaar. Maar dat gaat wel komen ūüôā [&hell

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Omdat wij ook te maken hebben met veel persoonsgegevens van zowel de ouders als de kinderen, is er een verwerkingsoveree

Mentorschap

Bij kinderopvang Ons Dorpje hebben alle kinderen een mentor. Op het kinderdagverblijf is dit al jaren zo maar vanaf 2018 is het wettelijk verplicht, ook voor de buitenschoolse opvang. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. Op het kinderdagverblijf is de mentor he

BSO activiteiten

Per 1 april gaan wij sportactiviteiten en zwemlessen aanbieden voor de kinderen op de BSO. Wij hebben een contract afgesloten met Sport4kidz en gaan wekelijks verschillende sportactiviteiten met de kinderen doen zoals streetdance, rugby en bootcamp. De zwemlessen worden verzorgd door zwemschool De

Babymassage en Peuteryoga

De leidsters van de babygroep hebben onlangs een training babymassage gevolgd, van Mirjam Vos. Babymassage is, zowel voor de leidsters maar vooral voor de baby’s, ontspannend, geeft wederzijds vertrouwen en versterkt de onderlinge band. Meer informatie hierover vindt je op www.mirjam-vos.nl Vo

KDV Ons Dorpje Saaftingestraat

Vanaf 1 juli jl. behoort de vestiging aan de Saaftingestraat níet meer toe aan KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer. KDV Ons Dorpje Saaftingestraat heeft nieuwe eigenaren en KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer heeft zich geheel terug getrokken. Wel proberen wij de nieuwe eigenaren zo nodig bij te

NIEUWS!

Ons Dorpje Saaftingestraat zal binnenkort weer gaan uitbreiden naar twee groepen in plaats van de enkele verticale groep die het nu is. Er zullen dan twee groepen zijn: een babygroep met kindjes van 0 tot 2 jaar en een peutergroep met kindjes van 2 tot 4 jaar. Er is op dit moment nog voldoende plek!

Oudercommissie leden gezocht!

Voor onze vestiging aan de Saaftingestraat zijn wij naarstig op zoek naar ouders voor in de oudercommissie. De oudercommissie is noodzakelijk zodat ouders ook inspraak hebben op de handelswijze van de kinderopvang. De oudercommissie behartigd de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelij

Voorschool/VVE

Wij kunnen met gepaste trots mededelen dat wij sinds kort een officieel erkende voorschool zijn. Wat is VVE: Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt onderverdeeld in voorschoolse- en vroegschoolse educatie: voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, vroegschoolse educatie i