Voor onze vestiging aan de Saaftingestraat zijn wij naarstig op zoek naar ouders voor in de oudercommissie.

De oudercommissie is noodzakelijk zodat ouders ook inspraak hebben op de handelswijze van de kinderopvang. De oudercommissie behartigd de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk. Er wordt 3 à 4 keer per jaar vergaderd, meestal samen met de directie, maar ook zelfstandig. In de wet kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht gekregen op belangrijke punten zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, voedingsbeleid, openingstijden, en veiligheid en gezondheid. Daarnaast kunnen er onderwerpen worden aangebracht door de ouders.

Aanmelden kan telefonisch of via de mail!

Leave Your Reply