GGD-inspectie

Minimaal één maal per jaar komt de GGD Kinderopvang  langs op Ons Dorpje en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De jaarlijkse GGD-inspectierapporten kunt u vinden onder de volgende link:

BSO Ons Dorpje Tussenmeer:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=134457

Geschillencommissie

Als kinderopvang zijn wij aangesloten bij De Geschillencommissie.

Als een klacht intern is besproken maar niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie:

www.degeschillencommissie.nl

070 – 310 53 10

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij “Ons Dorpje” aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

In 2017 zijn er geen geschillen ingediend. Hiernaast het certificaat van de Geschillencommissie van 2017.

Oudercommissie

Sinds 1 januari 2005 heeft kinderopvang Ons Dorpje een oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

Vestiging Tussenmeer:
Wendy Withuis (moeder van Joy en Riley -BSO)
Raoul Guman (vader van Seraph en Riyaan -BSO)
Daisy van Ophuizen (moeder van Rae en Ean-BSO)
Isabel Lips (moeder van Alex en Simon -BSO)
Touria Nouinou (moeder van Sophia -dreumesgroep en Alaïa -babygroep)

Vertrouwenspersoon

Voor Kinderopvang Ons Dorpje is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft, niet terecht te kunnen bij medewerkers, leidinggevende of directie van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Naam: Wendy Withuis
Email: wendy.withuis@gmail.com

Registratienummers:

BSO Ons Dorpje Tussenmeer: 161951363