Wij zijn op zoek naar:
  • Pedagogisch medewerkers voor onze buitenschoolse opvang (BSO). Een rijbewijs en minimaal één jaar rij-ervaring is een must! Uitzicht op een vaste aanstelling.
  • Voorschool Pedagogisch Medewerkers met een VVE-certificaat!!! Betreft een parttime tijdelijk contract met uitzicht op vaste een aanstelling.
  • Pedagogisch medewerkers als flexibele invalkracht.
    Stuur je motivatie en je cv naar onsdorpje@gmail.com.
Bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV werken we uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers; al het personeel voldoet aan de opleidingseisen volgens de CAO Kinderopvang en alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

We leven in een multiculturele samenleving. Op KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV zitten kinderen met verschillende achtergronden en culturen. Wij willen de kinderen en de omgeving meegeven dat ieder mens gelijk is, ongeacht huidskleur, achtergrond en/of cultuur. Daarom streven wij er ook naar om binnen ons team een samenstelling te creëren van verschillende achtergronden en culturen.

Bij KDV & BSO Ons Dorpje Tussenmeer BV werken we ook met pedagogisch medewerkers in opleiding.
Deze stagiaires gaan naar school en lopen daarnaast een aantal dagen stage, meestal minimaal een half jaar. Door een fijne en leerzame stageplek te bieden hoopt Ons Dorpje ook om zo meer mensen voor deze sector te werven. Doordat een stagiaire nog veel moet leren stelt zij vragen en kan zich soms kritisch opstellen.

Voor de groepsleidsters heeft dit als voordeel dat zij zich bewust blijven van het eigen handelen. Stagiaires zijn altijd boventallig op de groep en zullen niet de plek van een pedagogisch medewerker vervangen, maar het geeft vaak wel meer gelegenheid om een extra activiteit te doen of om een kindje wat extra individuele aandacht te geven.